Selasa, 24 Januari 2017

Azimat Mani Gajah

Azimat Mani Gajah

Insyaallah manfaat Azimat Mani Gajah antara lain:

1. Manfaat pelet dan pengasihan
2. Membuka aura kecantikan (bagi wanita) dan aura ketampanan (bagi pria)
3. Memikat hati pasangan atau lawan jenis
4. Mengikat kesetiaan pasangan
5. Mendapatkan petunjuk ketika dihadapkan dengan lebih dari satu calon pendamping hidup
6. Memperoleh restu keluarga
7. Mengharmoniskan hubungan suami/isteri
8. Menarik simpati dan perhatian banyak orang dalam pergaulan sehari-hari
9. Menentramkan kehidupan rumah tangga
10. Mendapatkan banyak teman dan kenalan
11. Mencegah terjadinya perceraian atau perpisahan dalam suatu hubungan
12. Mencegah perselingkuhan
13. Menyadarkan kembali pasangan yang berselingkuh
14. Memunculkan daya tarik alami dari dalam diri seseorang
15. Memancarkan kharisma dan pesona
16. Meningkatkan kewibawaan
17. Meningkatkan kepercayaan diri
18. Meningkatkan kecakapan berbicara
19. Memperlancar jodoh
20. Bekal memulai perkenalan dengan orang yang disukai
21. Melunakkan hati atasan dan rekan kerja
22. Menyatukan hati dua orang demi kebaikan
23. Memisahkan suatu hubungan demi kebaikan, misalnya memisahkan
24. seseorang dari pasangan selingkuhnya
25. Merukunkan seluruh anggota keluarga
26. Mendapatkan kepercayaan relasi usaha
27. Menetralkan pelet dan guna-guna
28. Pelarisan dagang

Mahar Azimat Mani Gajah : 500.000

Related posts

Description: Azimat Mani Gajah Rating: 4.5 Reviewer: kapsul aura ItemReviewed: Azimat Mani Gajah
Al
Mbah Qopet Updated at: 02.14.00

0 komentar:

Produk Terlaris